1. Iedereen doet mee voor eigen risico.
 2. Het is verboden alcohol te nuttigen en/of aanwezig te hebben op de attracties. Bij aanwezigheid van alcohol wordt deze in beslag genomen.
 3. Eten en drinken in het zicht van het publiek is niet toegestaan. Algemene omgangsvormen gelden voor-, tijdens- en na de optocht.
 4. De wagens mogen maximaal 4.20 meter hoog zijn en 3.50 meter breed. Indien de wagen de spoorlijn Apeldoorn-Deventer moet passeren, moet de afstand tussen de wagen en de bovenleidingen minimaal 1.50 meter zijn (de bovenleidingen bevinden zich op 5.20 meter hoogte). Bij het passeren van de spoorlijn mogen er geen mensen op de wagen staan. Van de grond tot aan de onderkant van de wagen moet een afstand zitten van tenminste 25 cm.
 5. Attracties dienen duidelijk een thema of onderwerp uit te beelden, niet schokkend en/of kwetsend te zijn en niet bedoeld voor deelname ter eigen vermaak.
 6. De attracties en/of de deelnemers mogen GEEN reclame met zich mee dragen. Bij aanwezigheid wordt deze afgeplakt.
 7. Op de wagens moet een sleepkabel, brandblusser en een EHBO trommel aanwezig zijn en de wagen dient aan alle veiligheidseisen te voldoen.
 8. De personen (niet zijnde de bestuurder) die zich op de praalwagen bevinden, dienen achter een omheining te staan of op een deugdelijke wijze gezekerd te zijn aan het object. De omheining dient minimaal 1,20 m hoog te zijn en nagelvast aan het object gemonteerd te zijn.
 9. De wagens moeten minimaal voor de heen- en terugreis voorzien zijn van verlichting. Het vervoer en gebruik van gas- en koolzuurflessen en daarmee ook gaskanonnen zijn niet toegestaan.
 10. Brand-/ vuurhaarden open en/of gesloten alsmede vuurwerk zijn niet toegestaan.
 11. Indien er gebruik wordt gemaakt van een aggregaat moet deze uit het zicht van het publiek worden geplaatst. Denk wel aan de uitlaat en zuurstoftoevoer. Als er extra brandstof wordt meegenomen, moet deze voorraad goed en veilig worden vastgezet.
 12. De chauffeurs dienen te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die het trekkend of voortbewegend voertuig vereist.
 13. Er mag uitsluitend gestrooid worden met papieren carnavalsconfetti (1 cm2). Alles wat hier niet aan voldoet of meer is dan 2 vuilniszakken wordt van de wagen verwijderd bij binnenkomst. Overige voorwerpen moeten altijd worden aangereikt.
 14. Urineren langs de route is verboden.
 15. Indien de attractie muziek heeft, moet dit een carnavaleske toon hebben en een voor het publiek acceptabel volume van max 92dbA op 1 meter vanaf de bron.
 16. Alle attracties dienen in volgorde van het vooraf toegekende deelnemersnummer te blijven lopen/rijden, of op aangeven van de begeleiders (fietsers)
 17. Levende dieren zijn niet toegestaan in de optocht.
 18. Aanwijzingen van de organisatie en/of de politie dienen ten alle tijden te worden opgevolgd. Alles wat niet voldoet aan het reglement zal van de attracties worden verwijderd
 19. De organisatie van de carnavalsoptocht Pampus-Lollebroek is niet aansprakelijk voor letsel en/of (gevolg)schade aan deelnemers en derden ontstaan voor-, na- of tijdens deelname aan de optocht. Wij adviseren u er zorg voor te dragen dat uw wettelijke verplichte verzekeringen in orde zijn, zie voor meer info: www.Pampus-lollebroek.nl
 20. Alle gevallen waarin dit reglement geen uitsluitsel geeft beslist de organisatie.

Bij het niet voldoen aan en het opvolgen van de hierboven vermelde regels is de organisatie ten alle tijden bevoegd de deelname te ontzeggen voor nu en eventuele volgende jaren. Ook kan het gevolgen hebben voor de jurering. Alle attracties worden beoordeeld door een onafhankelijke jury, over de uitslag kan niet worden gediscussieerd.

Items waarvoor de jury/organisatie strafpunten kan toekennen:

 • alcohol gebruik/omgang;
 • geluid, maximaal 92 dB op 1meter vanaf bron;
 • gebruik niet juiste confetti;
 • vuurwerk;
 • reclame;
 • ontoelaatbaar gedrag

Deze strafpunten zullen in mindering worden gebracht op het eindtotaal

Als optochtcommissie Pampus-Lollebroek zullen wij uw gegevens behandelen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG